Hvad vil I gerne opnå?

”Knowing is not enough”

Teamudvikling

Det kan blive meget dyrt, når en medarbejder bliver stressramt eller ikke lever op til de fastsatte forventninger, og det påvirker ofte mange andre i organisationen. Spørgsmålet, der melder sig, er, hvad det er, som de mest velfungerende og performende medarbejdere i virksomheden gør anderledes. Hvorfor kan nogle medarbejdere have et højt performanceniveau uden at blive stressramte?

Vaner og tankemønstre er en del af vores personlighed og afspejler sig i vores måde at arbejde på, vores overbevisninger og tilgang til tingene. Disse vaner er formet af opvækst, familieliv osv., og dem tager vi med i vores arbejdsliv på godt og ondt.

Hvis vi ønsker at ændre på vores resultater, er vi nødt til at ændre på vores grundlæggende vaner og måder at tænke og arbejde på. Det lyder svært, men det er det ikke.

Mange kurser for teams strækker sig over halve og hele dage, hvorefter medarbejderne vender tilbage til deres plads og gør, trods fine intentioner og gode forløb nøjagtig, som de altid har gjort.

I forløbet ”Thinking into Results” vil den enkelte – og dermed teamet – opnå en ny måde at tænke og samarbejde på, samtidig med at de personlige resultater – og virksomhedens – vil øges markant.

Forløbet er opbygget på en anden måde end vi kender det fra mange andre kurser, fordi det baseres på det faktum, at vi bedst kan udleve forandringer og nye måder at tænke på, ved hele tiden at gentage det vi lærer.

Vi arbejder med 12 moduler fordelt over 24 uger. Forvent at afsætte 2 x 30 min. om dagen.

Hvert modul trækker sig over to uger. Alle deltagere får lydfiler og manual, så de kan arbejde med det relevante modul for at opnå større bevidsthed og hermed udvikle gode handlemønstre.

Forløbet foregår online, og er en kombination af faciliteret coaching, holdtræning og selvstudium.
Forløbet er udviklet i samarbejde med en af verdens førende eksperter indenfor personlig udvikling og menneskeligt potentiale, Bob Proctor.

Forløbet vil munde ud i ny viden, ny forståelse, ny anvendelse og værdiskabelse for den enkelte deltager og teamet.

Forløbet omfatter følgende tematiserede moduler:

1. Sæt de rigtig mål. (Personligt og for dit team)
2. Knowing/doing gap (Jeg ved det jo godt, men hvorfor gør jeg det så ikke?)
3. Det bevidste og det ubevidste sind
4. Dit medfødte potentiale
5. Innovation og proaktiv tænkning (at være på forkant)
6. Skab et ”power” team
7. Nedbrydning af barrierer og arbejde med frygten
8. Handling og resultater i forhold til virksomhedens vision
9. Attitude og mindset for velfungerende teams (Er glasset halvt fyldt eller halvt tomt)
10. Lev op til din rolle
11. Det ideelle samarbejde (Service og profit)
12. Klædt på til nye tider

Det team der arbejder med samme perspektiv, bruger de samme redskaber og følger den samme kurs, kan skabe fabelagtige resultater

Ring +45 53 70 63 40 og lad os få en snak om, dette forløb kunne være noget jeres team.

“Knowledge is power, ACTION is king”